วิสัยทัศน์

about_1

วิสัยทัศน์โดย คุณอวยชัย ปิยะคุณคุณอวยชัย

เมื่อเราได้ก่อตั้งบริษัทของเราในปีพ.ศ. 2522 จุดมุ่งหมายของเรา คือ เป็นผู้วางระบบที่ยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือมากที่สุดของวงการอุตสาหกรรมไอซีที ในประเทศไทย ภายใต้การบริการที่มีคุณภาพ ของเรา 30 ปีต่อมา ในปีพ.ศ. 2552 ที่สำคัญยิ่งนี้ ซึ่งเป็นปีที่เราฉลองครบรอบปีที่ 30 ของบริษัท เป้าหมายของเราได้สำเร็จลุล่วงลง แต่เรายังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป เรายังคงมีเป้าหมายในสิ่งที่เรากำลังทำ โดยมุ่งเดินหน้าไปยังปัจจัยแรงจูงใจด้านพื้นฐานเช่นเดิม นอกจากนั้นแล้ว จากการที่เราเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างชัดเจน แน่วแน่ ประกอบกับการที่มีอิสระทางการเงิน เราจะยังคงเปิดสู่โลกแห่งอนาคตของการพัฒนา และการปรับปรุงความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ด้วยความซื่อสัตย์ต่องานของเรา อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ เราขอขอบพระคุณและ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างสูง ต่อลูกค้า เพื่อน และ พันธมิตร ทั้งหลายของเรา จากหลายแห่งทั่วโลกมา ณ ที่นี้ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่ยากยิ่งขึ้นมาได้โดยตลอด เราตระหนักถึงคุณค่าของการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท่านเสมอมา ซึ่งจะเป็นการยกระดับทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับท่านต่อไป.

 

เมื่อเราได้ก่อตั้งบริษัทของเราในปีพ.ศ. 2522 จุดมุ่งหมายของเรา คือ เป็นผู้วางระบบที่ยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือมากที่สุดของวงการอุตสาหกรรมไอซีที ในประเทศไทย ภายใต้การบริการที่มีคุณภาพ ของเรา 30 ปีต่อมา ในปีพ.ศ. 2552 ที่สำคัญยิ่งนี้ ซึ่งเป็นปีที่เราฉลองครบรอบปีที่ 30 ของบริษัท เป้าหมายของเราได้สำเร็จลุล่วงลง แต่เรายังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป เรายังคงมีเป้าหมายในสิ่งที่เรากำลังทำ โดยมุ่งเดินหน้าไปยังปัจจัยแรงจูงใจด้านพื้นฐานเช่นเดิม นอกจากนั้นแล้ว จากการที่เราเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างชัดเจน แน่วแน่ ประกอบกับการที่มีอิสระทางการเงิน เราจะยังคงเปิดสู่โลกแห่งอนาคตของการพัฒนา และการปรับปรุงความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ด้วยความซื่อสัตย์ต่องานของเรา อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ

เราขอขอบพระคุณและ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างสูง ต่อลูกค้า เพื่อน และ พันธมิตร ทั้งหลายของเรา จากหลายแห่งทั่วโลกมา ณ ที่นี้ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่ยากยิ่งขึ้นมาได้โดยตลอด เราตระหนักถึงคุณค่าของการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท่านเสมอมา ซึ่งจะเป็นการยกระดับทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับท่านต่อไป.